30 okt 2015

Vierde nieuwsbrief 2015

  Wijzigingen binnen AVE. Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn we per 15-09-2015 gestopt met de samenwerking met Hypotheek Info Punt. We hebben ons nu zelf aangesloten bij Voogd & Voogd, het DAK en Van Kampen Groep. Hierdoor hebben we meer mogelijkheden op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Dit kan voor u betekenen dat u betere polisvoorwaarden en/of een goedkopere premie kunt krijgen. Iedereen zal een brief of nieuwe polisvoorwaarden

11 feb 2015

Eerste nieuwsbrief 2015

Als u de belastingaangifte in 2014 door ons kantoor wilt laten uitvoeren dan hebben wij indien van toepassing de volgende zaken van u nodig: Zakelijk: Naast de bij de als particulier genoemde zaken hebben wij tevens van u nodig: - Alle inkomende facturen en betalingen - Alle uitgaande facturen en betalingen - Het grootboek inkoop en verkoop - Alle bankafschriften van uw zakelijke rekening Bij Particulieren: - Aangiftebiljet - Voorlopige teruggave 2014 - Jaaropgave van

8 aug 2014

Tweede nieuwsbrief 2014

Veranderingen in kindregelingen   Per 1 januari 2015 worden de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en ouder-schapsverlofkorting afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen. Vanaf 2015 zijn er 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbij-slag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen. Of ze gaan op in andere regelingen. Het wetsvoorstel waarin dit geregeld wordt is inmiddels ook door de Eerste Kamer aangenomen.  

7 feb 2014

Eerste nieuwsbrief 2014

Belastingaangifte 2013   Als u de belastingaangifte in 2013 door ons kantoor wilt laten uitvoeren dan hebben wij indien van toepassing de volgende zaken van u nodig:   Zakelijk:   Naast de bij de als particulier genoemde zaken hebben wij tevens van u nodig: - Alle inkomende facturen en betalingen - Alle uitgaande facturen en betalingen - Het grootboek inkoop en verkoop - Alle bankafschriften van uw zakelijke rekening   Bij particulieren:   - Aangiftebiljet