Europaplein 10a, 6336 BE Hulsberg
085 - 2500 733

Eerste nieuwsbrief 2014

Belastingaangifte 2013

 

Als u de belastingaangifte in 2013 door ons kantoor wilt laten uitvoeren dan hebben wij indien van toepassing de volgende zaken van u nodig:

 

Zakelijk:

 

Naast de bij de als particulier genoemde zaken hebben wij tevens van u nodig:

– Alle inkomende facturen en betalingen

– Alle uitgaande facturen en betalingen

– Het grootboek inkoop en verkoop

– Alle bankafschriften van uw zakelijke rekening

 

Bij particulieren:

 

– Aangiftebiljet

– Voorlopige teruggave 2013

– Jaaropgave van uw werkgever

– Jaaropgave inkomsten uit uitkeringen/vroegere dienstbetrekking (denk hierbij o.a. aan pensioen, lijfrente, AOW, WIA, WW, ANW)

– Jaaropgave buitenlandse inkomsten

– Jaaropgave van uw Hypotheek en Woningverwante financieringen

– Overzicht van inkomsten en/of uitgaven uit overige werkzaamheden (denk hierbij aan freelance, alfahulp, persoonsgebonden budget)

– Opgave waarde onroerend voor de gemeente (WOZ beschikking)

– Opgave van betaalde/ontvangen alimentatie

– Kosten die u hebt gemaakt voor onderhoud van kinderen voor wie u geen kinderbijslag ontvangt.

– Premie die u heeft betaald voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

– Premie van uw lijfrente en de door uw werkgever of verzekeringsmaatschappij verstrekte opgave van uw pensioenopbouw (pensioenbrief)

– De door uzelf betaalde pensioenpremie aan verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds (dit is niet de premie die is ingehouden van uw salaris)

– Kosten van notaris, afsluitprovisie en taxatie, indien u een hypotheek heeft afgesloten en/of gewijzigd

– Jaaropgave van uw betaalrekening, spaarrekening en/of effectenrekening

– Waardebepaling uit overige vermogen uit BOX 3.

 

Het kan zijn dat er een aantal zaken die in uw specifiek geval nodig zijn, hierboven niet staan vermeld. Vraag het ons dan gerust.

Let op: voor alle aangiftes geldt dat u deze dient aan te leveren voor 14 maart 2014. Na deze datum kan er geen garantie meer worden afgegeven dat deze wordt ingediend voor 1 april 2014.

 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze nieuwsbrief neem dan gerust contact met ons op.

 

Dit kan per telefoon of per email op de bij u bekende adressen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top